Kvanhøgd Turistsenter
Golsfjellet
3550 Gol

Tlf. 32 07 39 57
Email:
kvanhogd@gmail.com- Plass til 70 caravans m/strøm
- Sanitæranlegg med gratis dusj
- Skimuligheter fra plassen, i forskjelligt terreng
- I påsken blir det arrangert festligheter, dans og grilling
- Kafeteria, kiosk og dagligvare
- Gratis påsetting av strøm
- Gratis snømaking av fortelt
All materials, design and content are Copyright © by Kåre Lerberg
All rights reserved.